Rólunk mondták

"A Pannon-Quality Kft, minden tekintetben megfelelő segítséget nyújt partnereinek a GENERAL MOTORS követelményeinek oktatása, illetve gyakorlati alkalmazása során."

 


Mihály Sándor
GM GPSC Purchasing Manager
Central Europe & Austria


további vélemények


Képzés, oktatás

Képzések

Minőségirányítási megbízott

A képzés célja

Az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelően a minőségirányítási megbízott a felső vezetés kijelölt tagjaként egy személyben felelős a rendszer kialakításáért, működtetéséért és ellenőrzéséért, valamint a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság előmozdításáért a szervezeten belül. Felkészültsége, tapasztalata, minőségirányítási ismeretei, személyes hozzáállása nagymértékben befolyásolják a rendszer hatékonyságát és a tanúsítási audit eredményét.

A tanúsítás feltétele a vezetőség által kijelölt, megfelelően felkészített, felelősségi körrel, hatáskörrel felruházott minőségirányítási megbízott alkalmazása. A képzés résztvevői ezen feladatkör ellátásához szerezhetnek ismereteket, amelyek birtokában képessé válnak a szervezet minőségirányítási rendszerének hatékony működtetésére.

Témakörök:

 • Minőségirányítási alapismeretek
 • A minőségirányítási rendszer követelményei és kialakításának feladatai
 • A minőségirányítás dokumentációs rendszere
 • Auditálás, tanúsítás
 • A minőségköltségek meghatározása, az adatgyűjtés gyakorlati módszerei
 • A TQM szemlélete és eszközei
 • A QFD - mint a vevői igények lebontásának módszere

 

Ajánljuk

A képzést a vállalatok, intézmények minőségirányítási rendszerének kialakításában, működtetésében és ellenőrzésében résztvevőknek ajánljuk, továbbá azoknak, akik a tanúsítás megszerzésével kapcsolatos szervezési feladatokat látnak el.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén a Pannon-Quality Kft. által kiadott "Minőségirányítási megbízott" oklevelet kapnak.

 

Minőségügyi belső auditor

A képzés célja

Az ISO 9001:2000 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer működését tervezett időszakonként felül kell vizsgálni. Ezt a felülvizsgálatot a vállalat saját munkatársai, a vállalati auditorok a belső audit keretében végzik.

A minőségirányítási rendszer működésének független ellenőrzése során feltárt hibák hiányosságok megszüntetése, a hibát kiváltó okok felfedése a rendszer hatékony működésének és fejlesztésének alapját képezik.

Témakörök:

 • Minőségirányítási alapismeretek, fogalmak
 • Az ISO 9000:2000 szabványsorozat előírásainak értelmezése
 • A minőségirányítási rendszer auditálása
 • Az ISO 19011 követelményei
 • A tanúsító szervezet elvárásai
 • Az auditorral szemben támasztott követelmények
 • Az auditálás tervezése, előkészítése
 • Az audit levezetése és dokumentálása
 • Az auditot követő intézkedések, eltérésjelentések

 

Ajánljuk:

A vállalatok minőségirányítási rendszerének kialakításában és a rendszer működtetésének ellenőrzésében részt vevőknek, akik a rendszer dokumentálásának előkészítésével és a dokumentáció karbantartásával foglalkoznak.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség és szakterületi gyakorlat.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén a Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadó Kft "Minőségügyi Belső Auditor" oklevelét kapják.

 

Környezetirányítási megbízott

A képzés célja

A képzés során olyan ismeretanyagot kívánunk nyújtani a résztvevőknek, melynek birtokában vállalatuknál megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a környezetirányítási rendszer kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában. Részt tudnak venni a rendszerdokumentáció elkészítésében és az abban foglaltak bevezetésében.

Témakörök

 • A környezetirányítás alapfogalmai, törvényi jogszabályi háttere
 • A környezetirányítási rendszer fogalma, céljai, módszerei
 • Az ISO 14001 szabvány követelményei
 • A minőségirányítási (ISO 9001) és környezetirányítási (ISO 14001) rendszerek kapcsolata, közös elemei az integrálás lehetséges módjai
 • Környezetirányítási program végrehajtása és felügyelete
 • Környezetirányítási rendszer bevezetése, működtetése és felügyelete
 • Környezetirányítási rendszer belső auditja

 

Ajánljuk

A képzést a vállalatok, intézmények környezetirányítási rendszerének kialakításában, működtetésében és ellenőrzésében résztvevőknek ajánljuk.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén Pannon-Quality Kft "Környezetirányítási megbízott" oklevelet kapnak.

 

Környezeti belső auditor

A képzés célja:

A résztvevők a megszerzett ismeretanyag birtokában könnyen eligazodnak a vállalatnál alkalmazott vagy bevezetés előtt álló környezetközpontú irányítási rendszer működtetésében. A képzés hangsúlya a belső auditok előkészítésén, végrehajtásán, valamint az audit során alkalmazott interjútechnikák elsajátításán van, amely alkalmassá teszi őket a vállalat környezetközpontú irányítási rendszerének belső auditálására.

Témakörök:

 • A környezetirányítási rendszer fogalma, céljai, módszerei
 • Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) és auditálásuk alapjai
 • Az ISO 19011 előírásai
 • A KIR auditálása a gyakorlatban
 • Környezeti tervezés, operatív szabályozás
 • KIR audit eljárás tervezése és előkészítése
 • KIR audit lefolytatása módszerek, kérdéslista
 • KIR audit értékelése, auditjelentés, intézkedés

 

Ajánljuk:

A képzésen való részvételt elsősorban a szervezetek környezetirányítási rendszerének kialakításában és a rendszer működtetésének ellenőrzésében részt vevőknek ajánljuk, akik a rendszer dokumentálásának előkészítésével és a dokumentáció karbantartásával foglalkoznak.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség és szakterületi gyakorlat.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén Pannon-Quality Kft "KIR Belső Auditor" oklevelet kapnak.

 

Környezetközpontú irányítás

A képzés célja

Általános összefoglaló ismertetés a környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről, az európai és hazai jogi szabályozásról, az ISO 14 001 szabvány követelményeiről.

Témakörök

 • Környezeti állapotfelmérés, környezeti tényezők hatások meghatározása
 • A környezetközpontú irányítási rendszer alapelemei közötti kapcsolódás vizsgálata, a környezeti teljesítmény javítása, a környezetszennyezés megelőzése
 • Vezetőségi átvizsgálás, belső audit, külső audit, tanúsítás
 • A termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok áttekintése, életciklus-elemzés

 

Ajánljuk

A képzés elvégzése Környezetirányítási feladatokkal foglalkozó személyeknek javasolt.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén Pannon-Quality Kft. "" oklevelet kapnak.

 

Minőségfejlesztési technikák

A képzés célja

A vállalatok minőségirányítási rendszerének működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez elméleti és gyakorlati ismeretekre egyaránt szükség van. A képzés során az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek sikeres teljesítéséhez számos módszert, technikát áttekintünk.

Témakörök

 • Az ISO 9001:2000 szabvány alapján épített minőségirányítási rendszerekkel szemben támasztott követelmények
 • Folyamatok szabályozása
 • Mérés, becslés, értékelés, elemzés a gyakorlatban
 • Vezetőségi átvizsgálás, belső audit, külső audit tanúsítás a gyakorlatban
 • Önértékelés TQM eszközök
 • A QFD - mint a vevői igények lebontásának módszere
 • Kockázatcsökkentő módszerek, kockázatelemzés, FMEA Hiba és hibahatás elemzés
 • A problémamegoldás módszertana, lépései
 • Minőségfejlesztő team-munka módszerek

 

Ajánljuk

Mindazoknak célszerű a képzés elvégzése, akik a minőségirányítási rendszerek működtetésében, fejlesztésében aktívan részt kívánnak venni.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén Pannon-Quality Kft "?" oklevelet kapnak.

 

Kaizen megbízott

A képzés célja

A képzés célja a részvevőket megismertetni a Kaizen gondolkodásmóddal és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati módszerekkel. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a vállalati dolgozók problémaérzékenysége javuljon, problémamegoldó képessége fejlődjön, így a módszer bevezetése támogatja a TQM tevékenységeket, a termelékenység és a minőség javulására vonatkozó erőfeszítéseket.

Témakörök

 • Kaizen filozófia és szemlélet
 • A Kaizen alapelvei
 • A minőségfejlesztés eszközeinek használata
 • Kaizen a termékfejlesztésben (vevői elégedettség mérés, QFD, FMEA)
 • Kaizen a gyártásban (JIT, Poka Yoke elv)
 • A problémamegoldás módszertana, a problémamegoldás 7 lépése
 • 5-S módszer, Team-munka
 • A Kaizen bevezetése

 

Ajánljuk

A részvétel a vállalati hierarchia bármely szintjén dolgozóknak ajánlható, de a legközvetlenebb haszonnal a közép- és művezetők számára jár.

A jelentkezés feltétele:

Középfokú végzettség.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén Pannon-Quality Kft "Kaizen Megbízott" oklevelet kapnak.

 

Kaizen menedzser

A képzés célja

A képzés résztvevői képesek lesznek önálló folyamatos fejlesztési projekteket vezetni a vállalatnál, megszervezni, támogatni a vállalati KAIZEN tevékenységet és rendelkezni fognak azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek a vállalat szempontjából alapvető fontosságú minőségi, költség és veszteségcsökkentési, átfutási idő csökkentési célok eléréséhez szükségesek.

Témakörök:

 • Kaizen filozófia és szemlélet, a Kaizen alapelvei
 • Folyamatos fejlesztés
 • 5S módszer
 • Javaslati rendszer, Team-munka
 • A problémamegoldás módszertana, a problémamegoldás 7 lépése
 • További Kaizen eszközök
 • 7 MUDA veszteségcsökkentés
 • Kaizen a gyártásban (JIT, Poka Yoke)
 • Kaizen a termékfejlesztésben (vevői elégedettség mérés, QFD, FMEA,)
 • A Kaizen bevezetése erősítése a vállalatnál

 

Ajánljuk

A részvétel a vállalati hierarchia bármely szintjén dolgozóknak ajánlható de a leghasznosabb műszaki vezetők, minőségügyi vezetők, folyamatmenedzserek, termelési vezetők, művezetők, folyamatmérnökök számára.

A jelentkezés feltétele:

Felsőfokú végzettség és szakterületi gyakorlat.

Oklevél

A képzés befejezése után a résztvevők vizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén Pannon-Quality Kft "Kaizen Menedzser" oklevelet kapnak.